BÁO CHỈ SÔ ĐỒNG HỒ

Thời gian ghi chỉ số nước và cách đọc chỉ số đồng hồ nước: Sau một tháng sử dụng (mỗi tháng ghi một lần), ngày ghi chỉ số được ghi chú trên hóa đơn; Đọc chỉ số trực tiếp trên đồng hồ nước. Nếu khách hàng đi vắng nhân viên ghi gửi thông báo cho khách hàng: Khách hàng có thể báo chỉ số nước qua điện thoại - 02513.566.044

Địa chỉ - email
  • (84)-(0)251-3.56.05.74
  • daidowaco@yahoo.com.vn
  • KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  • Copyright © 2017 NTW